Lektorské a poradenské reference

Pan Ing. Vladimír Volko působí již řadu let jako náš externí poradce v oblasti aplikování štíhlé výroby a rozvoje řídícího systému společnosti. Je autorem nadstavby informačního systému pro plánování a řízení výroby a montáží. Participoval mimo jiné na následujících projektech:

  • Vytvoření plánovacího a výrobního IS pro 5 výrobních provozů (2007-2012)
  • Implementace nové výrobní linky válcování pouzder (projekt 2010-2012) pro nový výrobek stavebního pouzdra
  • Spolupráce na rozjezdu nového provozu „Nerezové zábradlí“ (2011) – (rozsah: standardizace sortimentu, výrobní postupy, layout a IS pro řízení výroby a montáží) 
  • Rozjezd nového provozu „Grafosklo“ (2012) – (rozsah: standardizace sortimentu, výrobních postupy, layout a IS pro řízení výroby a montáží)
  • Spolupráce na rozjezdu nového provozu „Hliník“ (konstrukční profily pro dvěře, skleněné stěny a posuvy) – 2013-2014 

Spolupráci s tímto poradcem/lektorem mohu určitě doporučit

Petr Paksi
výkonný ředitel
„J. A. P.“ spol. s r. o.

Pan Volko s Českou zbrojovkou a.s. spolupracoval na projektech zvyšování produktivity výroby Automotive a realizoval trénink pro vedoucí pracovníky na téma „Ekonomika pro neekonomy“.
Spolupráci hodnotím jako velmi přínosnou, protože pan Volko velmi dobře kombinuje schopnost přenášení teoretických poznatků do praktických situací a jeho prezentace jsou pro účastníky
zajímavé a poutavé. Dokáže rychle reagovat na přednesené problémy a navrhovat smysluplná řešení, které je schopen i ekonomicky zdůvodnit.

Jaroslav Hruška
Ředitel SBU Auto & Aero / Director SBU Auto & Aero
Česká zbrojovka a.s

Hodnocení lektora - V. Volko


Pan Vladimír Volko patří k lektorům, kteří dokáží vtáhnout školené do problematiky velmi zajímavým způsobem – vlastní zkušenosti ze školené problematiky. Není to žádná nezáživná teorie, ale každý školený bod (milník) je přímo přirovnáván k praxi z výroby, studia…….
Operativně reaguje na dotazy školených a opět na základě příkladů z praxe dává pochopitelné vysvětlení. Dokáže přizpůsobit školící tématiku aktuálním potřebám školených.

Robert Uher, vedoucí provozu automotive
Česká zbrojovka a.s.

S panem Ing. Vladimírem Volkem spolupracujeme již druhým rokem.
Pravidelně pro nás realizuje kurzy Six Sigma, které jsou přizpůsobené na míru naší společnosti.
Zaměstnanci, kteří kurz absolvovali, jsou nadmíru spokojeni. Nejenom, že kurzy mají úroveň, ale také logickou návaznost a jsou srozumitelné.
Pan Ing. Vladimír Volko je lektor na profesionální úrovni, který své odborné zkušenosti dokáže převést do praxe, čímž jeho kurzy ještě nabývají na profesionalitě.
Spolupráci s panem Ing. Vladimírem Volkem, na základě naší spokojenosti, doporučujeme.

Kateřina Hujová (útvar HR)
Shimano Czech Republic, s.r.o.

Pan Ing. Volko má dobré odborné i lektorské schopnosti. Naši zaměstnanci byli s jeho výkladem spokojeni a hodnotili velice pozitivně. Nejvíce je zaujala forma výkladu, která byla doplněna praktickými příklady a zkušenostmi. 

Ing. Kateřina Valová, Specialista vzdělávání
ZETOR TRACTORS a.s.

Kurz Projektového řízení

"Dobrý seminář s živým a zajímavým výkladem, řadou praktických příkladů, prostorem pro dotazy a diskusi. Za naší stranu určitě splnil účel a pomohl nám zkvalitnit znalosti v této oblasti."

Jaroslav Rejcha 
Department Manager Finance & Administration
Lubrication Business Unit
SKF Industrial Market, Strategic Industries
Lincoln CZ s.r.o.

Výňatek z dopisu:

Vážená paní Ličková,

děkuji Vám za zajištění kurzu Projektový management – lektor Ing. Volko.
Byli jsme s panem Volkem opravdu spokojeni a pokud budeme řešit projekty v praxi, tak bychom s DTO a s panem Volkem rádi spolupracovali.... 

Děkuji Vám

S pozdravem Hana Berková (personalistka)
TOS VARNSDORF a.s.

S Ing. Vladimírem Volkem jsem se setkal na několika odborných seminářích, při kterých působil jako lektor v řadě odborných oblastí.
Vždy byl dokonale připraven, jeho prezentace velmi dobře kombinovaly teoretické potřeby tématu a jeho možné aplikace v praxi doplněné o osobní zkušenosti.
Při přednáškách velmi zajímavě komunikuje s posluchači a nenásilnou formou je vtahuje do přednášené problematiky.
Rád jsem Ing. Vladimíra Volka doporučil jako lektora známým, kteří o jeho odborná témata měli zájem.

Ing. Miroslav Chromečka
zástupce vedoucího kanceláře Ostrava
TÜV SÜD Czech s.r.o.

Školení SPC bylo velice pohodové. Bylo vidět, že p. Volko jako lektor má bohaté zkušenosti. Pokud mohu srovnávat jeho výkon s ostatními, myslím si, že p. Volko určitě patří mezi ty lepší.

Jaromír Chládek
Training & Development Department, AVX Czech Republic, s.r.o.

Školení se vyloženě týkalo mé pracovní náplně. Plně korespondovalo s mým očekáváním. Dozvěděl jsem se vše co jsem potřeboval. Lektor danému tématu rozuměl a nebyl problém se zeptat na otázky. Dle mého názoru byl lektor člověk na svém místě

Lukáš Suchý
Technický mistr stř.360, AVX Czech Republic, s.r.o.

Pan Ing. Vladimír Volko školil pro naši společnost Miele technika s.r.o., kurz s tématem „SMED (Single-Minute Exchange of Die)“, včetně praktické ukázky na provoze.
Školení proběhlo 8. 12. 2013, v délce 8 hodin, v závodě Miele technika s.r.o. v Uničově. Po obsahové stránce bylo školení velmi přínosné a probírané téma bylo podáno srozumitelně a názorně. Na přednášejícím byly jasně vidět velké zkušenosti z různých odvětví průmyslu a značný pedagogický talent. Kurz byl hodnocen všemi účastníky velmi pozitivně.

Eva Vavřínová
Personalistka, Miele technika s.r.o.

Ing. Vladimír Volko vykonává lektorskou činnost na velmi profesionální úrovni, což potvrdil jako lektor na řaděseminářů, kterých jsem se zúčastnil jako posluchači jako spoluorganizátor. Jeho přístup k účastníkům je velmi komunikativní, dokáže svým výkladem zaujmout posluchače i je motivovat k aktivní spolupráci. Jeho prezentace a objasnění témat je prováděno na srozumitelných příkladech a opírá se o osobní praktické zkušenosti

Ing. Petr Holub 
majitel firmy 
certifikovaný technik znalec zdvihacích zařízení

2007 - 2019 © Ing. Vladimír Volko - poradenství pro zvyšování výkonnosti podniku