Bojujete s režijními náklady (metoda ABC)?

Co je to ABC?

Které produkty Vás nákladově "zabíjí", a na kterých skutečně vyděláváte, když režijní náklady vyvolané výrobou dané skupiny výrobků mohou "přebít" zdánlivě příznivý vliv přímých nákladů.

Řada firem "bojuje" v ekonomickém vyhodnocování výsledků středisek s rozpočítáváním režie. Tradiční účetní metody, kdy je celkový objem režie rozpočítán na jednotku produkce funguje jen, nemá-li podnik příliš široký sortiment (kolik kterému leckdy zcela odlišnému výrobku přiřadit?). Jedno z řešení, které pomůže je metoda ABC, která přece jen rozděluje režii trochu objektivnějším způsobem.

Proč ABC?

K stanovení „opravdových“ nákladů pro nákladový subjekt

Nákladový subjekt = výrobek, pracovní místo, služba či zákazník

Situace

Typická situace v zavedené výrobní firmě

 • Technicky dobrý výrobek /služba
 • Produkt / služba je dodáván včas
 • Zákazníci jsou spokojeni
 • Produktivita srovnatelná s průměrem odvětví
 • Velmi úspěšní růst první roky po založení
 • Nepřijatelná úroveň ziskovosti po nějakou dobu

Časté doměnky

 • Slabý prodej, na to aby byl ziskový
 • Časy jsou teď zlé
 • Konečný produkt se prodává příliš levně

Realita

 • Růst tržeb neznamená nutně růst zisku
 • Některé produkty peníze vytvářejí a jiné je spotřebovávají
 • Existuje příliš těch, které je spotřebovávají
 • Nikdo si není jist, kde se peníze vytváří a kde ztrácí

Stanovení nákladů

Znát náklady potřebujeme k:

 • K identifikaci producentů/konzumentů peněz
 • K nalezení ekonomického bodu zvratu
 • K porovnání různých možností
 • K objevení příležitosti k zlepšení nákladů
 • K přípravě a aktualizaci podnikatelského plánu
 • K zlepšení strategického rozhodování

Způsoby stanovení nákladů

 • Intuice
 • Expertní odhad
 • Tradiční nákladové účetnictví (TCA)
 • Activity Based Costing (ABC)

Kdy použít ABC?

 • Režie je vysoká
 • Produkty jsou různorodé: komplexnost, objem, množství přímé práce
 • Náklady na neshody jsou vysoké
 • Konkurence je tvrdá

TCA

= tradiční nákladové účetnictví
 • Libovolně alokuje režijní náklady nákladovým subjektům
 • Celkové režijní náklady jsou přiřazovány produktu na základě objemového měřítka: hodiny práce, strojní čas
 • Předpoklad: vztah mezi režií a objemovým měřítkem (u výrobní režie to ještě vcelku platí, u marketingové, obchodní, logistické a správní již však málokdy

Příklad přidělení režie v TCA

Výrobek A
1 hodina přímé práce
Náklady přímé práce: 1 hod * 20 € / hod = 20 €
Poptávka: 100

Výrobek B
2 hodiny přímé práce
Náklady přímé práce: 2 hod * 20 € / hod = 40 €
Poptávka: 950
_______________________________________________
Celková režie: 100 000 €
Celková přímá práce: 2 000 hodin ⇒ 100 000 € / 2 000 hodin = 50 €/hod

      přímá práce   přidělená režie dle TCA
Výrobek A:  1 hod       50 €/ks 
Výrobek B:  2 hod       100 €/ks

Postup ABC

= vychází ze spotřeby zdrojů v potřebných činnostech

Hlavní kroky ABC

 1. Identifikovat činnosti
 2. Stanovit náklady pro každou činnost
 3. Určit nákladové faktory
 4. Sběr dat o činnostech
 5. Spočítat náklady produktu

1. Identifikovat činnosti

Příprava
Výroba
Příjem
Balení
Inženýrink

2. Stanovit náklady činností

Příprava		10 000 €
Výroba 		    40 000 €
Příjem		    10 000 €
Balení		    10 000 €
Inženýrink	    30 000 €

3. Určit nákladové faktory

Příprava		počet příprav
Výroba			strojové hodiny
Příjem			počet objednávek
Balení			počet exped. závozů
Inženýrink		inženýrské hodiny

4. data pro činnosti

Náklady    €   Výrobek A  €  Výrobek B  €
příprava  10 000  1    2 500   3   7 500
výroba   40 000 100    2 000 1 900   38 000
Příjem   10 000  1    2 500   3   7 500
Balení   10 000  1    2 500   3   7 500
inženýrink 30 000 500    15 000  500   15 000
______________________________________________________
               24 500      75 500

5. Výpočet nákladů produktu

Režie produktu A:  24 500 € / 100  = 245 €
Režie produktu B:  75 500 € / 950  = 79,47 €

Srovnání TCA a ABC

Výsledky získané metodami TCA a ABC mohou být někdy dramaticky rozdílné!

				TCA		ABC
Náklady pro produkt A
Režie:			    50 €		245,00 €
Přímé náklady:	        20 €		 20,00 €
______________________________________________________
Celkem:		        70 €		265,00 €

Náklady pro produkt B
Režie:			    100 €		 79,47 €
Přímé náklady:	        40 €		 40,00 €
______________________________________________________
Celkem:		        140 €		119,47 €

ABC je přesnější systém řízení nákladů než tradiční nákladové účetnictví (TCA) TCA není schopno spočítat „skutečné“ náklady produktu

2007 - 2019 © Ing. Vladimír Volko - poradenství pro zvyšování výkonnosti podniku