Hláskovací abeceda

Anglická - NATO

PísmenofonetickyPísmenofoneticky
AAlpha ../info/mp3/alfa.mp3 NNovember ../info/mp3/november.mp3
BBravo ../info/mp3/bravo.mp3 OOscar ../info/mp3/oscar.mp3
CCharlie ../info/mp3/charlie.mp3 PPapa ../info/mp3/papa.mp3
DDelta ../info/mp3/delta.mp3 QQuebec ../info/mp3/quebec.mp3
EEcho ../info/mp3/echo.mp3 RRomeo ../info/mp3/romeo.mp3
FFoxtrot ../info/mp3/foxtrot.mp3 SSierra ../info/mp3/sierra.mp3
GGolf ../info/mp3/golf.mp3 TTango ../info/mp3/tango.mp3
HHotel ../info/mp3/hotel.mp3 UUniform ../info/mp3/uniform.mp3
IIndia ../info/mp3/india.mp3 VVictor ../info/mp3/victor.mp3
JJuliet ../info/mp3/juliet.mp3 WWhiskey ../info/mp3/whisky.mp3
KKilo ../info/mp3/kilo.mp3 XX-ray ../info/mp3/x-ray.mp3
LLima ../info/mp3/lima.mp3 YYankee ../info/mp3/yankee.mp3
MMike ../info/mp3/mike.mp3 ZZulu ../info/mp3/zulu.mp3

Ruská

PísmenofonetickyPísmenofoneticky
А АННА ánna Р РОМАНramán
Б БОРИСbarís С СЕМЕНsemen
В ВАСИЛИЙvasílij Т ТАТЬЯНАtaťjána
Г ГРИГОРИЙgrigórij У УЛЬЯНЯuljáňja
Д ДМИТРИЙdmitrij Ф ФЕДОРfedór
Е ЕЛЕНАjeléna Х ХАРИТОНcharitón
Ж ЖЕНЯžéňja Ц ЦАПЛЯcáplja
З ЗИНАДИЯzináďja Ч ЧЕЛОВЕКčilavjék
И ИВАНiván Ш ШУРАšúra
Й ИВАН КРАТКИЙiván krátkij Щ ЩУКАščúka
К КОНСТАНТИНkonstantín Ъ ТВЕРДЫЙ ЗНАКtvjerdyj znak
Л ЛЕОНИДleoníd Ы ЕРЫjéry
М МИХАИЛmichaíl Ь МЯГКИЙ ЗНАКmjákyj znak
ННИКОЛАЙnikaláj ЭЭХОécho
О ОЛЬГАólga Ю ЮРИЙjúryj
П ПАВЕЛpávjel Я ЯКОВjakóv
2007 - 2019 © Ing. Vladimír Volko - poradenství pro zvyšování výkonnosti podniku