Stavěcí uzel

??

Patří mezi nejhezčí ze stavěcích uzlů. Je dostatečně těžký např. pro vrh konce lana.

první smyčka

omotat další závity

provléknout volný konec

uvázaný uzel