Další informace

Role auditora v organizaci

Systematicky a nezávisle zkoumá zda činnosti a cíle v oblasti managementu jakosti a s nimi spojené výsledky jsou v souladu s plánovanými záměry a zda se tyto záměry realizují efektivně a jsou vhodné pro dosažení cílů organizace. K této své roli je auditor zmocněn vedením organizace, které také musí auditorům vytvářet vhodné podmínky k jejich práci. Tím, že auditor má být schopen identifikovat příležitosti ke zlepšování je garantována jeho hodnota. Avšak ani sebelepší auditor nemůže plnit svou roli bez aktivní podpory vedení organizací.


2003 © Dům techniky Ostrava, spol. s r. o.

WebZdarma.cz