Další informace

Příprava auditorů

Speciální výcvik auditorů zahrnuje zásady, postupy a techniky auditů, přístupy k tvorbě a realizaci programů auditů, využívání dokumentace a záznamů k auditování, získávání důkazů o průběhu procesů v organizaci, vypracování a prezentaci zpráv z auditů, identifikaci slabých míst systému managementu apod.

Speciální výcvik auditorů zabezpečují k tomu akreditované vzdělávací organizace, tak aby auditoři mohli úspěšně plnit svou roli v organizacích.


Jednou z organizací připravujících auditory je i řešitel tohoto projektu Dům techniky Ostrava, spol. s r. o., který nabízí mimo jiné i kurz auditora jakosti.

Další organizace nabízející tyto služby můžete najít prostřednictvím vyhledávacích serverů: Google nebo Seznam .


2003 © Dům techniky Ostrava, spol. s r. o.

WebZdarma.cz