Další informace

Certifikace auditorů

Certifikace personálu je objektivním a nezávislým posuzováním odborné způsobilosti k vykonávání činností, ke kterým jsou zaměstnanci zmocněni. Certifikace auditorů má prokázat schopnost auditora vhodně připravit, vést a dokumentovat průběh interních i externích auditů. Certifikaci auditorů zabezpečují k tomu akreditované certifikační orgány v souladu s dokumentovanými postupy. Certifikát je vlastnictvím zaměstnance a působí jako konkurenční výhoda na trhu práce.


2003 © Dům techniky Ostrava, spol. s r. o.

WebZdarma.cz